Anmälan

Anmälan


10/7/2020 Grupputställning för FCI grupper 2/10 & 8/9

Även valpar 7 – under 9 månader och junior handler tävling

Online anmälning: ONLINE ANMÄLNING Grupputställning Fredag


11-12/7/2020 Internationell hundutställning

Lördag 11.7. bedöms FCI grupper 2, 7, 8, 9 och 10
Söndag 12.7. bedöms FCI grupper 1, 3, 4, 5 och 6
Även valpar 7 – under 9 månader.
På söndagen arrangeras Junior handler –tävling

Online anmälning: ONLINE ANMÄLNING Internationell hundutställning


OBS !
Vänligen notera att du väljer rätt utställning i online systemet. Det är inte möjligt att byta utställning i efterhand.
Rabatt på samma ägarens andra hund osv gäller endast samma utställning och när anmälningen är gjord samtidigt.
Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.)


OBS! Anmälningen stänger kl 24.00 finsk tid sista anmälningdagen!

Online-anmälning betalas i nätbank eller med kreditkort i samband med anmälan. Bekräftelse på en lyckad anmälan kommer till din e-post c:a en timme från att anmälan är gjord. Om du inte får en bekräftelse till din e-post, ta genast kontakt med Showlink. Endast de nätanmälningar som har fått bekräftelse till den e-post adress som har angetts, kan godkännas till utställningen.

Anmälningsavgiften

Grupputställning
Fredag 10.7.


Anmälningsavgifter senast 13.5.:
33€ / 1. hund
28€ / samma äg. 2. osv.
28€ / valpar och veteraner
över 10 år gamla veteraner 0 € 
10€ junior handler

Anmälningsavgifter mellan 14.5. – 10.6.:
38€ / 1. hund
33€ / samma äg. 2. osv.
33€ / valpar och veteraner
över 10 år gamla veteraner 0 € 
10€ junior handler

Anmälningsavgifter mellan 11.6. – 15.6. (online anmälning):
50€ / hund
10€ / junior handler

Internationell hundutställning 11.-12.7.


Anmälningsavgifter senast 13.5.:
38€ / 1. hund
33€ / samma äg. 2. osv.
33€ / valpar och veteraner
över 10 år gamla veteraner 0 €  
10€ junior handler

Anmälningsavgifter mellan 14.5. – 10.6.:
43€ / 1. hund
38€ / samma äg. 2. osv.
38€ / valpar och veteraner
över 10 år gamla veteraner 0 €  
10€ junior handler

Anmälningsavgifter mellan 11.6. – 15.6. (online anmälning):
50€ / hund
10€ / junior handler

 

Betalningar från utomlands
IBAN FI20 4754 0010 0628 67 /  
mottagare Keski-Pohjanmaan kennelpiiri ry.

Anmälan per post
Betalningskvitto/-kopia bör bifogas anmälningsblanketten. Sänd anmälningarna till addressen:

KalaDogiShow 2020
PB 50
02771 Esbo

För sent inkommen anmälan återsänds och bankavgift uttag vid återbetalning.

För att anmäla hundar till rabatterat pris (samma ägaras 2 hund osv.) skall utställningsanmälan göras i samma internetanmälning eller anmälningsblanketterna och kopian av betalningskvittot absolut skickas i samma kuvert. Rabatten räknas endast på den dyrare anmälningsavgiften (ej t.ex. på avgiften för valpar/veteraner.)

Anmälan ska göras skriftligt eller internet anmälning. Endast betalning av anmälningsavgiften är inte anmälan.

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinaiotnsbestämmelser.

Bruksklass
Av en utländsk hund krävs för deltagande i bruksklass ett bruksintyg (WCC). Om resultatet eller bruksintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass.

Championklass
Av utländsk hund krävs för deltagande i championklass ett championatintyg. Om championatintyget saknas, överförs hunden automatiskt till öppen klass. Utländska championer tävlar om certifikat (ifall hunden inte ännu är finsk champion).

Vid hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid övriga organiserade massevenemang för hundar (härefter evenemang) tillämpas vaccinationsbestämmelserna nedan som godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör svarar för kontroll av att vaccinationsbestämmelserna följs.

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsbok eller sällskapsdjurpass), där det står vaccinationens sista giltighetsdag, hundens identifikationsuppgifter och senaste vaccinationer.

Öronkuperade och svanskuperade hundar
Efter 1.1.2001 födda kuperade hundar får inte delta på utställningar, prov och tävlingar.

Identifikationsmärkning
Alla hundar som deltar i utställningen skall vara id-märkta med Indexel/Lifechip eller Datamars mikrochip eller tatuerad.

Antidoping
Antidopingregler, godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige (27.11.2005), har trätt i kraft 1.1.2007. Dessa regler gäller alla utställningar, tävlingar och prov godkända av Finska Kennelklubben. Se också www.kennelliitto.fi för aktuell information.